O nás

Naša spoločnosť sa zaoberá kompletnými službami v oblasti komínových systémov. Zaoberáme sa stavbou nových komínov a rekonštrukciou starých komínov. Ponúkame dodávku a stavbu jednovrstvových, trojvrstvových nerezových komínov ako aj dodávku a výstavbu keramických komínov. Rekonštrukcia komína prebieha dvoma fázami. Komín je potrebné prvotne vyfrézovať a následne vyvlôžkovať. Niektoré komíny sa kvôli zlému stavu nemôžu zrekonštruovať. V takomto prípade je nutná výstavba nového komínu. Takéto riešenie je ale finančne a časovo náročnejšie. Frézovaním a vlôžkovaním vieme predísť rôznym nedostatkom starých komínov: slabý ťah komína, prienik dymu do obytnej časti, dechtovanie komína, presakovanie dechtu na vonkajšom plašti komína, preskočeniu iskier, alebo plameňa cez plášť komína. Takýmto spôsobom predchádzame aj nechceným požiarom striech kvôli zlému stavu komína. Pôsobíme na celom území SR. Pre cenovú ponuku nás prosím kontaktujte.