Vložkovanie komínov

Frézovanie komína je len prvotná časť pri rekonštrukcií komína. Po frézovaní je nutné takýto komín vyvlôžkovať. Vložkovanie komínov je proces bezpečného spaľovania a odvod splodín cez komínové teleso. Vložkujeme z nerezového, žiaruvzdorného materiálu o rôžnych hrúbkach stien. Výhodou je jednoduchá udržba a dlhá životnosť komína.

Vložkovanie komínov - valokom
Vložkovanie komínov - valokom